April 14, 2009

Free Money for Children with Learning Disabilities

Yep, you heard that right! The Malaysian government is giving free money and a ton of benefits to people with disabilities, and that includes children with learning disabilities and autism. Now you can no longer say you can't afford treatment!

Benefits:

• Children in primary or secondary school - monthly allowance of RM150

• College students - monthly allowance of RM300

• Road tax - free!

• Passport fee - free!

• 50% discount on travel via MAS, KTM and Transnasional

• Free rides on RapidKL

• Discounted rent by DBKL, 20% discount on house purchase for low-income group

• Free medical care at all government hospitals


Qualifying criteria:

• The child must be enrolled in a primary or secondary government school.

• Possess a valid OKU (Orang Kurang Upaya) card for one of the following disabilities (colour coded): visual impairment (blue), hearing impairment (purple), physical disability (green), cerebral palsy (red), learning disability (yellow) or other (orange). Get a certification letter from a doctor at a government hospital, then bring this letter to the Welfare Department get an OKU card.

• Register with the Special Education Department of the state where the child lives.

(Thanks to Indranee for the info!)

---

Full article here (in Malay):

Banyak keistimewaan untuk OKU
Bernama
(undated)

WALAUPUN kerajaan menganggarkan terdapat kira-kira 1.3 juta orang kurang upaya (OKU) di negara ini, tetapi setakat ini hanya 233,939 orang sahaja yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Noriah Kasnon baru-baru ini berkata, statistik itu tidak memberi gambaran sebenar OKU di negara ini.

Jumlah yang rendah ini menyebabkan kerajaan menghadapi sedikit masalah dari segi perancangan dasar membela OKU secara menyeluruh.

Kementerian telahpun menubuhkan Majlis Kebangsaan Orang Kurang Upaya yang dipengerusikan Menteri berkenaan, Datuk Dr. Ng Yen Yen bagi menyelia, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar negara yang berkaitan OKU terutama Akta Orang Kurang Upaya yang diwartakan 7 Ogos tahun lepas.

Mungkin kesedaran masih kurang dalam kalangan OKU dan anggota keluarga mereka mengenai hak dan keistimewaan yang boleh mereka dapatkan dari segi kemudahan kesihatan, pelajaran, penerangan, komunikasi dan teknologi, aktiviti bersukan, riadah dan kebudayaan.

Sebenarnya, bagi setiap OKU yang ingin memperoleh kemudahan dan bantuan yang disediakan JKM, agensi-agensi kerajaan atau swasta, mereka hanya dikehendaki mendaftar untuk mendapatkan Kad Kenal Diri OKU sebagai satu perakuan yang sah bahawa mereka memang orang kurang upaya.

Kad ini hanya boleh diperoleh dengan mendaftarkan diri di Pejabat JKM Daerah di tempat tinggal OKU berkenaan dengan perakuan doktor.

Kad terbahagi kepada enam jenis warna mengikut kategori ketidakupayaan iaitu penglihatan (biru), pendengaran (ungu), fizikal (hijau), cerebral palsy (merah), masalah pembelajaran (kuning) dan lain-lain (oren).

Tujuan pendaftaran dengan JKM adalah untuk mengumpul data atau statistik bagi maksud perancangan perkhidmatan atau program pemulihan, pencegahan, latihan dan pendidikan serta intervensi awal.

Walaupun pendaftaran adalah atas dasar sukarela, ia seharusnya digalakkan bagi OKU mendapatkan segala kemudahan dan insentif yang disediakan bukan sahaja oleh pihak kerajaan, tetapi juga swasta.

Keistimewaan kepada OKU

Pelbagai keistimewaan yang disediakan kementerian dan agensinya untuk OKU akan mudah disalurkan kepada OKU yang berdaftar. Umpamanya Kementerian Pelajaran di bawah Jabatan Pendidikan Khas menyediakan program khas kepada kanak-kanak daripada kategori kurang upaya penglihatan, pendengaran dan bermasalah pembelajaran.

Program pendidikan dijalankan di sekolah pendidikan khas dan melalui program integrasi di sekolah biasa. Kerajaan juga mengecualikan bayaran pendaftaran kemasukan pelajar kurang upaya pendengaran yang mengikuti latihan kemahiran di institusi pengajian di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran.

Bagi pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Tinggi, mereka diberi elaun khas bulanan sebanyak RM300. Kemudahan ini adalah di bawah kelolaan Kementerian Pengajian Tinggi.

Pelajar kurang upaya di sekolah rendah dan sekolah menengah pula diberikan elaun sebanyak RM150 sebulan. Kemudahan ini di bawah kelolaan Jabatan Pendidikan Khas.

Program pengesanan awal

Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan turut menjalankan Program Pengesanan Awal dalam memberi rawatan dan pemeriksaan untuk kemasukan ke institusi kebajikan.

Jabatan Pendidikan pula menyediakan pendidikan bagi kanak-kanak berkeperluan khas seperti kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran dan masalah pembelajaran melalui tiga program.

Program itu ialah sekolah khas, program integrasi dan program inklusif di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah.

Bagi Jabatan Tenaga Kerja pula, ia menggalakkan pihak swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan OKU melalui Jawatankuasa Penggalakkan Penggajian Orang Kurang Upaya di sektor swasta.

Pengecualian cukai jalan

Menurut JKM, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) juga menyediakan kemudahan pengecualian cukai jalan bagi orang kurang upaya fizikal yang menggunakan kenderaan kereta, van dan motosikal buatan tempatan mulai tahun 2004.

JKM juga sentiasa menggalakkan syarikat-syarikat pengangkutan supaya memberi tambang konsesi kepada OKU.

Sehingga kini terdapat beberapa syarikat pengangkutan memberi insentif pengangkutan kepada golongan kurang upaya. Antaranya ialah Malaysian Airlines System Bhd. (MAS) yang memberi tambang murah sehingga 50 peratus bagi penerbangan dalam negeri, manakala Keretapi Tanah Melayu Berhad memberi tambang konsesi sehingga 50 peratus bagi semua kelas perjalanan.

Syarikat bas Transnasional juga memberi konsesi 50 peratus dari harga tambang dan syarikat pengangkutan RapidKL memberi kemudahan tambang percuma kepada golongan kurang upaya.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) juga menyediakan kemudahan kepada OKU bagi menyewa rumah-rumah kos rendah atau rumah pangsa DBKL dengan memberi pengurangan kadar sewa kepada kumpulan ini.

Sementara itu, Syarikat Perumahan Nasional Negara (SPNB) memberi diskaun sebanyak 20 peratus kepada golongan OKU berpendapatan rendah untuk memperoleh rumah kos rendah dan sederhana.

Golongan OKU turut dikecualikan daripada bayaran rawatan di hospital atau pusat perubatan awam di negara ini, manakala Jabatan Imigresen mengecualikan bayaran ke atas perkhidmatan menyedia dan memproses dokumen perjalanan (pasport antarabangsa).

Dengan segala kemudahan ini, agak rugi jika ramai OKU tidak mendaftarkan diri dan mengecualikan diri mereka daripada dibela.


See also:

Symptoms of Learning Disabilities


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment